Evangelos Paraskevopoulos

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 26, Issue 10 (October 2014)
By Evangelos Paraskevopoulos, Anja Kuchenbuch, Sibylle C. Herholz, Christo Pantev
Network Neuroscience
Volume 5, Issue 1 (2021)
By Alexandra Anagnostopoulou, Charis Styliadis, Panagiotis Kartsidis, Evangelia Romanopoulou, Vasiliki Zilidou, Chrysi Karali, Maria Karagianni, Manousos Klados, Evangelos Paraskevopoulos, Panagiotis D. Bamidis