Jin Fan

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 14, Issue 3 (April 1, 2002)
By Jin Fan, Bruce D. McCandliss, Tobias Sommer, Amir Raz, Michael I. Posner
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 19, Issue 10 (October 2007)
By Hongbin Wang, Jin Fan
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 22, Issue 3 (March 2010)
By Liang Wang, Xun Liu, Kevin G. Guise, Robert T. Knight, Jamshid Ghajar, Jin Fan
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 26, Issue 7 (July 2014)
By Jin Fan, Nicholas T. Van Dam, Xiaosi Gu, Xun Liu, Hongbin Wang, Cheuk Y. Tang, Patrick R. Hof