Kun Zhan

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 28, Issue 6 (June 2016)
By Kun Zhan, Jicai Teng, Jinhui Shi, Qiaoqiao Li, Mingying Wang
Neural Computation
Volume 30, Issue 4 (April 2018)
By Kun Zhan, Jinhui Shi, Jing Wang, Haibo Wang, Yuange Xie