Wenjie Li

Journal Articles by this Author

Computational Linguistics
Volume 40, Issue 3 (September 2014)
By Xu Sun, Wenjie Li, Houfeng Wang, Qin Lu
Computational Linguistics
Volume 41, Issue 1 (March 2015)
By Dehong Gao, Furu Wei, Wenjie Li, Xiaohua Liu, Ming Zhou