Xun Liu

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 18, Issue 9 (September 2006)
By Xun Liu, Hongbin Wang, Christine R. Corbly, Jiajie Zhang, Jane E. Joseph
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 20, Issue 9 (September 2008)
By Xun Liu, Nicholas A. Steinmetz, Alison B. Farley, Charles D. Smith, Jane E. Joseph
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 22, Issue 3 (March 2010)
By Liang Wang, Xun Liu, Kevin G. Guise, Robert T. Knight, Jamshid Ghajar, Jin Fan
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 26, Issue 7 (July 2014)
By Jin Fan, Nicholas T. Van Dam, Xiaosi Gu, Xun Liu, Hongbin Wang, Cheuk Y. Tang, Patrick R. Hof
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 34, Issue 3 (March 2022)
By Guochun Yang, Kai Wang, Weizhi Nan, Qi Li, Ya Zheng, Haiyan Wu, Xun Liu