Yuko Akitsuki

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 18, Issue 8 (August 2006)
By Satoru Yokoyama, Tadao Miyamoto, Jorge Riera, Jungho Kim, Yuko Akitsuki, Kazuki Iwata, Kei Yoshimoto, Kaoru Horie, Shigeru Sato, Ryuta Kawashima
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 21, Issue 10 ()
By Motoaki Sugiura, Yuko Sassa, Jobu Watanabe, Yuko Akitsuki, Yasuhiro Maeda, Yoshihiko Matsue, Ryuta Kawashima
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 23, Issue 1 (January 2011)
By Takashi Tsukiura, Atsushi Sekiguchi, Yukihito Yomogida, Seishu Nakagawa, Yayoi Shigemune, Toshimune Kambara, Yuko Akitsuki, Yasuyuki Taki, Ryuta Kawashima