Xuchu Weng

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 20, Issue 5 (May 2008)
By Antao Chen, Xuchu Weng, Jiajin Yuan, Xu Lei, Jiang Qiu, Dezhong Yao, Hong Li
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 26, Issue 11 (November 2014)
By Jing Zhao, Kerstin Kipp, Carl Gaspar, Urs Maurer, Xuchu Weng, Axel Mecklinger, Su Li