Hong Li

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 20, Issue 5 (May 2008)
By Antao Chen, Xuchu Weng, Jiajin Yuan, Xu Lei, Jiang Qiu, Dezhong Yao, Hong Li
Neural Computation
Volume 26, Issue 12 (December 2014)
By Hong Li, Chuanbao Ren, Luoqing Li
Neural Computation
Volume 27, Issue 7 (July 2015)
By Wojciech Rejchel, Hong Li, Luoqing Li